Anlita FF Nord för fastighetsskötsel i Uppsala och norra Stockholm.

Fastighetsförvaltning

Tillsyn av fastigheters tekniska installationer

Fastighetsförvaltning omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av en fastighets tekniska installationer som t.ex. hissar, kyl- och värmesystem, ventilation med mera. FF Nord erbjuder fastighetsförvaltning för föreningar och fastighetsägare i Uppsala med omnejd. Tjänsten innebär att vi regelbundet ser över fastighetens tekniska funktioner och ser till så de fungerar som de ska. Vid eventuella problem utför vi reparationer, och genom regelbunden tillsyn kan problem åtgärdas innan de blir stora, allvarlig och kostsamma.

Att anlita ett bra företag för fastighetsförvaltning har stor påverkan även för fastighetens ekonomi. Det är viktigt att hålla koll på energiåtgången och begränsa energin till där den behövs. En viktig del av fastighetens underhåll är därmed att se över energikällor, så som fläktrum och värmesystem. När du anlitar FF Nord för fastighetsförvaltning kan du även få hjälp med prioriteringar gällande investeringar och planerat underhåll. Alla olika delar i en fastighet har en viss livslängd och det är smart rent ekonomiskt att fördela ut stora investeringar strategiskt.

Följande tjänster är exempel på vad som kan ingå i fastighetsförvaltning:

Kontakta oss om du vill veta mer om fastighetsförvaltning och rådgivning hos FF Nord.

Vi erbjuder fastighetsservice och fastighetsskötsel i Uppsala.

Vill du att vi ringer?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.